Het ontbreekt leerkrachten doorgaans niet aan passie. Zeker niet op die plekken waar onderwijsachterstanden zich niet alleen voordoen als gevolg van de coronacrisis, maar al veel langer bestaan. Op die plekken zetten leraren zich met hart en ziel in voor kinderen die opgroeien in een achterstandsomgeving, die minder makkelijk kunnen meekomen. 

“Maar van passie kun je de huur niet betalen”, zei wethouder onderwijs Marjolein Moorman afgelopen zomer treffend in het Parool, toen bekend werd dat docenten van 155 Amsterdamse scholen een forse loonsverhoging krijgen, scholen waar veel ‘uitdagende‘ leerlingen zitten. Laten dit nu net de scholen zijn waar SKC mee samenwerkt; omdat aanvullend onderwijs op deze scholen een reguliere noodzaak is. 

Maar het afgelopen jaar ontstonden door corona ineens overal achterstanden. Ook wij merkten dat. De vraag naar onze projecten steeg, zo verdubbelde de vraag naar onze SKC Zomerschool. En ook nu aan het begin van het schooljaar 2021/2022, zien we een toename in vraag naar aanvullend onderwijs. Dit wordt gestimuleerd door de extra gelden die vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld aan het basisonderwijs om de corona-achterstanden weg te werken. Het is goed dat dit gebeurt. Broodnodig ook. Maar een eerlijk loon voor docenten op deze scholen en kleinere klassen zijn dat des te meer. Met name kleinere klassen kunnen echt een verschil maken en kansengelijkheid een stapje dichterbij brengen. Kleinere klassen creëren, kost geld en vraagt meer leerkrachten. Nu is het nog zo dat vacatures in Amsterdam Nieuw-West nauwelijks worden opgevuld, terwijl er wel mensen reageren op onderwijsbanen in bijvoorbeeld de Concertgebouwbuurt. Met een eerlijk loon voor leraren in achterstandswijken is dat straks hopelijk minder het geval.

Vier van onze vaste medewerkers verlieten deze zomer SKC voor een nieuwe baan. Het is geen toeval dat zij alle vier in het reguliere Amsterdamse onderwijs zijn gaan werken. Hun hart lag immers al bij Amsterdamse leerlingen, vooral bij de ‘uitdagende’ leerlingen. En ik weet zeker dat ze nu alle vier vol passie voor de klas staan. Maar het is goed dat het nu niet meer alleen van passie hoeft af te hangen of je de stap zet naar regulier onderwijs op een plek met ‘uitdagende’ leerlingen. 

Kortom: deze loonsverhoging geeft kansengelijkheid een betere kans. Een mooie start van een nieuw schooljaar. 

Reda Belkadi
directeur

Lees de vorige blog van Reda Belkadi (linken naar: https://www.skcnet.nl/blog-als-ze-een-kans-krijgen-grijpen-ze-die-meteen/)