Bestuur

Het bestuur van SKC bestaat uit vijf maatschappelijk geëngageerde mensen met verschillende etnische achtergronden. Het bestuur stelt het beleid van de stichting vast en draagt de eindverantwoordelijkheid van SKC. De bestuursleden bekleden hun functie op basis van vrijwilligheid. Zij ontvangen jaarlijks een onkostenvergoeding van € 200,-. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 

dhr. Hassan El Hachhouchi (Voorzitter)
mw. Nicole Xavier 
mw. Ellen Oetelmans
mw. Janine Prins
mw. Mariet Brouwers

 

Namens het bestuur is de directeur verantwoordelijk voor het managen van alle activiteiten van SKC. De directeur wordt gesalarieerd overeenkomstig het CAO- Zorg en Welzijn schaal 12.7. Het overige personeel wordt eveneens gesalarieerd overeenkomstig het CAO- Zorg en Welzijn. De salarisschalen verschillen per personeelslid en zijn afhankelijk van de werkervaring en vooropleiding.