Steun SKC

SKC heeft nog heel veel dromen die zij de komende jaren wil verwezenlijken. Dromen en ideeën over projecten hoe wij nog meer jongeren kunnen bereiken en hen een fantastische toekomst kunnen bieden. Wil jij met ons meedenken en vriend worden van SKC? Al voor € 25 per jaar ondersteun je de projecten van SKC, maak gebruik van de doneerbutton of neem contact met ons op. Wellicht heb je meer ideeën en goede plannen om SKC nog beter te maken.

Stichting voor Kennis en sociale Cohesie is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling. Dankzij deze ANBI-status is  SKC vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Bij een schenking aan SKC kan dit voor particulieren en ondernemers veel belastingvoordeel opleveren. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Bij een jaarlijkse periodieke gift, vastgelegd voor ten minste vijf jaar in een schriftelijke overeenkomst, is het bedrag van de gift 1,25 keer zonder drempel aftrekbaar. Een notariële akte van schenking is niet meer nodig. Ondernemingen mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Meer willen weten of de donatiemogelijkheden of heb je een fantastisch plan?
Bel of mail met Reda Belkadi, 020 – 675 08 80 en/of reda@skcnet.nl