ONZE PROJECTEN

SKC realiseert maar liefst 6 innoverende projecten op het gebied van sociale cohesie en kennisoverdracht. Van het Mentorproject, dat al meer dan 20 jaar loopt, tot en met het allernieuwste Taal voor thuis-project. Ruim 54 scholen uit Amsterdam, Almere en Utrecht en bijna 2000 leerlingen hebben zich verbonden met SKC. Maar SKC zit nog lang niet aan het einde van haar capaciteit. 

Onze projecten komen meestal tot stand vanuit vragen van jongeren, scholen en/of ouders. Vervolgens onderzoekt SKC of een dergelijke vraag levensvatbaar is. Zijn er bijvoorbeeld genoeg jongeren die willen deelnemen aan een dergelijk nieuw project. En heeft het project een duidelijke educatieve en sociale functie? Wanneer deze zaken duidelijk zijn realiseert SKC een pilot en na een evaluatie wordt de pilot omgezet in een project.

Nieuwe school en/of ideeën voor een nieuw project?

Bel of mail met Reda Belkadi, 020 – 675 08 80 en/of info@skcnet.nl 

leer- en sociale vaardigheden, de beste voorbereiding op het voortgezet onderwijs

taal- en rekenvaardigheden, algemene studievaardigheden

taalontwikkeling, actief burgerschap

rekenbegeleiding thuis, ouderbetrokkenheid

taal- en kunstontwikkeling, zinvolle vrijetijdsbesteding

taalontwikkeling, plezier in lezen

leer- en sociale vaardigheden, de beste voorbereiding op het voortgezet onderwijs

taal- en rekenvaardigheden, algemene studievaardigheden

taalontwikkeling, actief burgerschap

rekenbegeleiding thuis, ouderbetrokkenheid

taal- en kunstontwikkeling, zinvolle vrijetijdsbesteding

taalontwikkeling, plezier in lezen