OVER SKC

Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) gelooft in de potentie van jongeren.

Relatief veel jongeren in de grote stad groeien op in een kansarme omgeving . Hierdoor krijgen zij vaak minder kansen dan gemiddeld om zich optimaal te ontwikkelen. De samenleving verliest een enorme kapitaalbron wanneer deze jongeren langs de zijlijn blijven staan. SKC is er van overtuigd dat deze jongeren het in zich hebben om succesvol te zijn. Met de juiste ondersteuning doen ook zij volledig mee.

SKC bestaat officieel sinds 2005 maar heeft haar roots in het nog steeds succesvolle Mentorproject uit 1998. De intensieve begeleiding van jongeren van de basisschool naar het voortgezet onderwijs door jonge studenten is succesvol gebleken. Ruim 25.000 jongeren hebben de afgelopen jaren actief deelgenomen aan diverse projecten van SKC.

Twintig jaar na dato laten de cijfers van de Inspectie van het Onderwijs (Rapport De Staat van het Onderwijs 2018) zien dat de interventies van SKC nog steeds hard nodig zijn.

Sociaal emotionele, cognitieve en culturele ontwikkeling
De sociaal emotionele, cognitieve en culturele  ontwikkeling van jongeren vormt de basis van SKC. Alle projecten van SKC zijn gebaseerd op deze 3 pijlers die noodzakelijk zijn voor jongeren om zich te ontwikkelen tot succesvolle burgers in de samenleving.

Binnen het Mentorproject is er bijvoorbeeld veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling terwijl binnen de Huiswerkbegeleiding de leerlingen op het cognitieve vlak worden ondersteund. Maar binnen alle projecten is sociaal emotionele, cognitieve en culturele ontwikkeling in meer of mindere mate aan de orde.

Het succes van SKC is mede te danken aan het feit dat jonge, positieve rolmodellen verantwoordelijk zijn voor de begeleiding. Het contact van deze rolmodellen met de jongeren heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen en hun visie op de toekomst.

Dankzij hen wordt de kennis van de deelnemers verrijkt waardoor zij in staat zijn een positieve invloed uit te oefenen op hun leefomgeving. Zo kunnen deze jongeren zich manifesteren tot succesvolle burgers die zich goed voelen in de huidige samenleving. Een samenleving waarin ze actief durven en willen participeren.

Niets aan idealisme verloren
SKC  bestaat officieel sinds 2005 maar heeft haar roots in het nog steeds succesvolle Mentorproject uit 1998. Deze intensieve begeleiding van kinderen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is toentertijd in het leven geroepen door de Stedelijke Marokkaanse Raad en de Turkse Adviesraad. Voornaamste missie uit de beginjaren was om met een grote dosis aan idealisme kinderen met een multiculturele achtergrond te begeleiden bij taal en sociale achterstand. In 20 jaar tijd is SKC uitgegroeid tot een kennis- en expertisecentrum en één van de smaakmakers op het gebied van onderwijsbegeleiding. Tot nu is  Amsterdam (en twee projecten in Almere en Utrecht) het werkveld, uitbreiding naar andere Nederlandse steden staat op stapel.

De afgelopen 20 jaar heeft SKC niets aan idealisme verloren. SKC leert, verbindt en inspireert. Duizenden jongeren leren wekelijks mee met SKC, stadsgenoten worden met elkaar verbonden en succesverhalen worden volop met elkaar gedeeld.