Missie, visie en doelstellingen

 

Missie

SKC streeft naar een samenleving waarin jongeren actief participeren en waarin zij kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen tot succesvolle burgers.

Visie

Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) gelooft in de potentie van jongeren.

Relatief veel jongeren in de grote stad groeien op in een kansarme omgeving . Hierdoor krijgen zij vaak minder kansen dan gemiddeld om zich optimaal te ontwikkelen. De samenleving verliest een enorme kapitaalbron wanneer deze jongeren langs de zijlijn blijven staan. SKC is er van overtuigd dat deze jongeren het in zich hebben om succesvol te zijn. Met de juiste ondersteuning doen ook zij volledig mee.

SKC bestaat officieel sinds 2005 maar heeft haar roots in het nog steeds succesvolle Mentorproject uit 1998. De intensieve begeleiding van jongeren van de basisschool naar het voortgezet onderwijs door jonge studenten is succesvol gebleken. Ruim 25.000 jongeren hebben de afgelopen jaren actief deelgenomen aan diverse projecten van SKC.

Twintig jaar na dato laten de cijfers van de Inspectie van het Onderwijs (Rapport De Staat van het Onderwijs 2018) zien dat de interventies van SKC nog steeds hard nodig zijn.

Sociaal emotionele, cognitieve en culturele ontwikkeling
De sociaal emotionele, cognitieve en culturele  ontwikkeling van jongeren vormt de basis van SKC. Alle projecten van SKC zijn gebaseerd op deze 3 pijlers die noodzakelijk zijn voor jongeren om zich te ontwikkelen tot succesvolle burgers in de samenleving.

Binnen het Mentorproject is er bijvoorbeeld veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling terwijl binnen de Huiswerkbegeleiding de leerlingen op het cognitieve vlak worden ondersteund. Maar binnen alle projecten is sociaal emotionele, cognitieve en culturele ontwikkeling in meer of mindere mate aan de orde.

 

Doelstellingen

Doelstelling van SKC is het stimuleren van een actieve deelname aan de samenleving door middel van het activeren van kennis en het bevorderen van de sociale cohesie.

SKC initieert verschillende projecten die bijdragen aan deze doelstelling. Deze projecten versterken de cognitieve, sociaal- emotionele en culturele ontwikkeling van jongeren. Om bovenstaande doelstelling te bereiken realiseert SKC de volgende subdoelstellingen;

Vergroten van zelfvertrouwen
Tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten
Wegwerken van taal- en rekenachterstanden
Stimuleren van actief burgerschap
Bevorderen van algemene ontwikkeling
Vergroten van carrièremogelijkheden
Bevorderen van de sociale binding op wijk- en stadsniveau