SKC biedt aanvullend onderwijs. Op school, maar ook thuis, want ‘thuis’ blijkt van cruciaal belang te zijn. Wanneer ouders betrokken worden is aanvullend onderwijs pas echt succesvol. Maar hoe doen we dat? Hoe zorgen we voor ouderbetrokkenheid? 

Voor sommige ouders is het lastig om op de hoogte te zijn van wat er op school speelt, bijvoorbeeld omdat ze de schooltaal niet goed beheersen of het moeilijk vinden om hun kind te helpen. Door ouders te betrekken bij educatieve activiteiten voor kinderen, werken we aan het leersucces van kinderen én bieden we ouders de kans zich verder te ontwikkelen. 

Veel organisaties hebben echter nog geen duidelijke manier om ook echt te zorgen dat ouders betrokken worden bij het aanvullend onderwijs van hun kinderen. Er bestaan geen vaste richtlijnen maar er zijn wel goede voorbeelden uit de praktijk die we kunnen delen met elkaar. Dat doen we nu met NEXT, het Netwerk voor Taal en Ouderbetrokkenheid in aanvullend onderwijs. 

Good practices 

Dit platform gaat alle voorbeelden van ouderbetrokkenheid in de praktijk die echt werken, de ‘good practices’, bundelen op een website. Zo kunnen organisaties die zich bezighouden met aanvullend onderwijs altijd een plek hebben om naartoe te gaan om te kijken welke ‘good practice’ op dat moment het beste zou passen bij het aanvullend onderwijs dat ze aanbieden. 

Ook willen we met NEXT zorgen dat er een netwerk komt van organisaties die zich bezighouden met aanvullend onderwijs, die van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren op dit gebied. 

Om dit voor elkaar te krijgen hebben we al diverse webinars georganiseerd met verschillende thema’s die te maken hebben met taal en ouderbetrokkenheid in het aanvullend onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan ‘ouders in de zomerschool’, ‘het perspectief van de ouder’ en ‘de rol van ouders in aanvullend onderwijs’. 

Uiteindelijk gaat het om successen met elkaar delen, elkaar om hulp vragen en elkaar inspireren en dat is telkens waardevol gebleken. Voor onszelf om ons werk beter te kunnen, doen, voor de ouders die zich betrokken weten, maar vooral voor de kinderen die nog beter ondersteund kunnen worden.

Reda Belkadi 

directeur stichting SKC 

Meer over NEXT

Next is een initiatief van Jes Rijnland, ITTA UVA en Stichting SKC.
Meer informatie vindt u op de tijdelijke webpagina: https://www.itta.uva.nl/next-95 

Webinar Thuis in taal – 23 juni 2022
Op donderdag 23 juni van 9.30 – 11.00 uur is er opnieuw een gratis online workshop: ‘Thuis in Taal’. Heeft u interesse? U kunt zich nog aanmelden via: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRdH12glZwEyB_X9Roj_oyBDr2PHwvtY-2ffHMbGkYcr2gTg/viewform 

NEXT Conferentie – 10 november 2022
Ook zijn we bezig met het organiseren van een conferentie op donderdag 10 november van 13.00 – 17.00 uur in Leiden. Een middag gevuld met interessante, inspirerende workshops en mogelijkheden om elkaar eindelijk eens fysiek te spreken en ideeën uit te wisselen. Een save the date volgt snel, houd onze webpagina in de gaten!