Samen sterker: SKC en SKB Nederland bundelen krachten voor kansengelijkheid

Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) is sinds kort partner van Samenwerkingsverband Kansengelijkheid & Burgerschapsonderwijs (SKB Nederland).

SKB is een samenwerkingsverband van idealistische organisaties die iedere dag keihard werken aan kansengelijkheid in het onderwijs. Samen met de partners vormen zij een stem om de problematiek onder de aandacht te brengen, zowel op lokaal als nationaal niveau.

Vanaf heden levert SKC in samenwerking met de partners van SKB een actieve bijdrage aan het verband op onder meer de volgende thema’s; een werkagenda vormen richting het onderwijs, het versterken van lobbyactiviteiten richting de politiek en het onderling delen van kennis.

Afgelopen 19 maart was SKC te gast op de kennismarkt die het SKB organiseerde in Utrecht. Het belangrijkste onderdeel van de markt was inspiratie opdoen aan de hand van een workshop die verzorgd werd door Hasse van Nunen. Zij is impactproducent van de documentaireserie ‘Klassen’ en hoofdredacteur van de bijbehorende kennisbank https://gelijkekansenindeklas.nl/.

De workshop ging voornamelijk over het nastreven van hoge verwachtingen in de klas, helaas een schaars fenomeen in het hedendaagse onderwijslandschap. Daarnaast kreeg SKC de gelegenheid een marktkraam in te richten en de bezoekers te informeren over de bestaande projecten. Dat was een mooie gelegenheid om ook de andere partners te ontmoeten en intenties van samenwerking naar elkaar uit te spreken. Een stap in de goede richting voor een eerlijker onderwijs voor iedereen.

Leonie