WEEKENDSTUDENTPROJECT

groepen 7 en 8

 

Taalontwikkeling, actief burgerschap
De zondag staat in het teken van taalbeleving en kennis van land en volk. Actief burgerschap is een voorwaarde om volledig mee te kunnen doen in de samenleving. Enthousiaste HBO- en universitaire studenten gaan aan de slag met jongeren uit de groepen 7 en 8. De jongeren verdiepen zich wekelijks op de zondag, in een vier uur durend programma, in diverse thema’s, zoals; kunst en cultuur, godsdienst en geschiedenis. Een beter gebruik van taal is daarbij een belangrijke factor.

Het referentiekader van de jongeren wordt dankzij het Weekendstudentproject om de opgedane kennis te ervaren. De jongeren gaan op de zondag ook regelmatig op excursie omde opgedane kennis te ervaren. Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen zich via hun eigen leerkracht aanmelden voor het project. Zij worden verdeeld in groepjes van 5 of 6 en vervolgens gekoppeld aan een vaste begeleider die hen wekelijks op de eigen school begeleidt

Meer weten?

Bel of mail met Najoua el Yakoubi, 020 – 675 08 80 en/of najoua@skcnet.nl

< Terug naar projecten

Johnny Wilson
Soares da Costa

Ik hou van geschiedenis

Johnny Wilson Soares da Costa is 12 jaar en zit in groep 7 van De Kinderboom in Amsterdam Noord. Hij is al een jaar een ’weekendstudent’. Het thema ‘transport en logistiek’ vond Johnny interessant. Hij had aanvankelijk geen idee dat dit vak bestond. Dankzij het Weekendstudentproject heeft Johnny een liefde voor geschiedenis gekregen. Onderwerpen zoals rijke mensen versus arme mensen en de piramide van Cheops spreken hem bijzonder aan. Maar of hij geschiedenisleraar wil worden weet hij nog niet. Johnny denkt er nog even over na.


120 kinderen van De IJdoornschool, De Kinderboom, Oranje Nassauschool, JP Coenschool en nog 14 andere scholen doen mee aan het Weekendstudentproject