TAAL IS LEUK!

groepen 3 tot en met 8

 

Taalontwikkeling, plezier in lezen
De leesgroep Taal is leuk! is voor leerlingen die versterking op het gebied van taal- en leesvaardigheden goed kunnen gebruiken. Door onder andere voor te lezen, rollenspellen te spelen en gesprekken te voeren raken de leerlingen enthousiast voor taal en lezen. Zo krijgen de leerlingen de mogelijkheid om vaardige taalgebruikers te worden en onbezorgd te genieten van taal. Taal is hierbij geen ‘lesje’ op school zoals de kinderen gewend zijn, in dit project is taal leuk!!

Dankzij een speciale buitenschoolse taal- en leesmethode besteden de leerlingen aandacht aan hun woordenschat, taal, lezen en schrijven. De methode bestaat uit 15 lessen van ca anderhalf uur per week met elk een eigen thema. De leesgroep bestaat uit maximaal 16 leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8. De groep wordt begeleid door vier begeleiders per groep.

Taal is leuk! is ontwikkeld door de Talentenschool.

Meer weten?

Bel of mail met Samantha Aben, 020 – 675 08 80 en/of samantha@skcnet.nl

< Terug naar projecten

Amir Ali

Leerzaam en veel informatie

Hafsa Mohammadi is 11 jaar en zit in groep 7 van de Flevoparkschool in Amsterdam Oost. Hafsa was in 2017 ‘debatheld’. Uit heel veel leerlingen was zij gekozen om in het openbaar te debatteren met medescholieren over diverse onderwerpen. Uiteindelijk heeft Hafsa de finale net niet gehaald. Maar praten dat kan zij als de beste. Hafsa is iedere dinsdagmiddag aanwezig bij het mentorproject en zij heeft een duidelijk doel voor ogen. Zij wil hogerop in het leven en droomt van een carrière als schooljuf, architect of ICTer. “Je krijgt veel informatie en het is leerzaam”, zegt zij ‘’Maar ik hou ook veel van school’’, voegt zij eraan toe.

190 kinderen van De IJdoornschool, De Al Yaqouthschool, De Caleiscoop (Almere) en nog 12 andere scholen doen mee aan Taal is leuk!