MENTORPROJECT

groepen 7 en 8

 

Leer- en sociale vaardigheden, de beste voorbereiding op het voortgezet onderwijs
Wekelijks worden dankzij het Mentorproject 1100 kinderen uit de groepen 7 en 8 al 20 jaar op Amsterdamse basisscholen voorbereid op het voorgezet onderwijs. Hiermee vergroten de kinderen aanzienlijk hun kansen op een succesvolle schoolloopbaan. Een soepele en succesvolle overstap van het primair- naar het voorgezet onderwijs is enorm belangrijk. Veel kinderen vertonen aanpassingsproblemen en hebben een leerachterstand wanneer zij naar het voortgezet onderwijs gaan. SKC heeft in samenwerking met de Hogeschool voor Amsterdam een speciale methodiek ontwikkeld waarmee deze achterstand wordt tegengegaan.

De mentoren zijn enthousiaste HBO- en universitaire studenten. Deze studenten fungeren als rolmodellen. Zij helpen de leerlingen en brengen hen leer- en sociale vaardigheden bij; zoals een goede schoolhouding, discipline, zelfreflectie en zelfstandigheid. In sommige gevallen gaat de begeleiding door in het 1ejaar van de middelbare school.

Het Mentorproject is een naschools programma op een vaste doordeweekse middag. De selectie van de leerlingen vindt op school plaats. Zij worden verdeeld in groepjes van 5 tot 6 leerlingen en vervolgens gekoppeld aan een vaste mentor die hen wekelijks begeleidt.

Hafsa Mohammadi

Leerzaam en veel informatie

Hafsa Mohammadi is 11 jaar en zit in groep 7 van de Flevoparkschool in Amsterdam Oost. Hafsa was in 2017 ‘debatheld’. Uit heel veel leerlingen was zij gekozen om in het openbaar te debatteren met medescholieren over diverse onderwerpen. Uiteindelijk heeft Hafsa de finale net niet gehaald. Maar praten kan zij als de beste. Hafsa is iedere dinsdagmiddag aanwezig bij het Mentorproject en zij heeft een duidelijk doel voor ogen. Zij wil hogerop in het leven en droomt van een carrière als schooljuf, architect of ICTer. “Je krijgt veel informatie en het is leerzaam”, zegt zij ‘’Maar ik hou ook veel van school’’, voegt zij eraan toe.


1100 kinderen van Basisschool de Kraal, Basisschool de Globe, Basisschool Multatuli en nog 36 andere scholen doen mee aan het Mentorproject