Lees je wijs: een inspirerend taalprogramma voor gelijke onderwijskansen

‘Toen ik laatst aan de kinderen vroeg wat ze van de lessen vonden zeiden ze bijna allemaal in koor: Leuk! Dat maak ik eigenlijk nooit mee bij deze kinderen op school, dus dat is een heel groot compliment voor jullie.’

Ben je op zoek naar een effectief en boeiend programma om taalvaardigheden te verbeteren en gelijke onderwijskansen te bevorderen? Dan is ‘Lees je Wijs’ wellicht precies wat je nodig hebt. Dit programma, ontwikkeld door UGO in samenwerking met SKC, biedt een unieke aanpak om leerlingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun Nederlandse taalvaardigheden.

Achtergrond van Lees je Wijs: Interviews met UGO en een Participerende School

Interview met Monique Walet, projectleider UGO

Wat was de inspiratie achter de ontwikkeling van ‘Lees je Wijs’ en hoe past het binnen de bredere doelstellingen van UGO?
‘Lees je wijs’ is een mooie combinatie van het in Utrecht ontwikkelde UGO-lesprogramma en de inzet/werkwijze van stichting SKC. Het thematisch ingerichte UGO-programma is bedoeld voor leerlingen met een taalachterstand uit groep 6,7 en 8 van de basisschool (en klas 1 van het VO) om te werken aan (Nederlandse) taalvaardigheden. Daarmee draagt het programma bij aan gelijke onderwijskansen. SKC wil met haar programma’s jongeren die in een kansarme omgeving opgroeien ook ondersteunen. Onze doelen sluiten daarmee heel goed op elkaar aan.

Welke feedback hebben jullie ontvangen van scholen die het programma hebben geïmplementeerd, en hoe heeft dit jullie geholpen bij eventuele aanpassingen?
Van de scholen waarop in september in Utrecht ‘Lees je wijs!’ is gestart, horen we zeer positieve geluiden. De deelnemende leerlingen geven aan het een heel leuk programma te vinden, de onderwerpen in de lessen spreken hen aan en we horen bijvoorbeeld van de SKC-mentoren dat de leerlingen nieuwe woorden die zij in de lessen leren vaak en veel gebruiken.

In hoeverre is er ruimte voor aanpassingen aan ‘Lees je Wijs’ op basis van de specifieke behoeften van individuele scholen?
Het mooie van het UGO-lesprogramma waarmee de SKC-mentoren werken bij ‘Lees je wijs!’ is dat het op maat kan worden ingezet op de school. Het programma staat in LessonUp en biedt veel mogelijkheden om onderdelen van de les bijvoorbeeld alleen mondeling te behandelen of juist alleen digitaal, over te slaan of juist heel uitgebreid aandacht te geven. Bovendien is er keuze uit vijf verschillende thema’s per leerjaar en daarmee kan bijvoorbeeld worden aangesloten op een thema waar de school mee bezig is.

Zijn er plannen om het programma verder uit te breiden naar andere steden of regio’s, en zo ja, wat zijn de overwegingen daarbij?
Het UGO-programma kan in principe overal ingezet worden waar Nederlands wordt gesproken en waar leerlingen zijn die taalondersteuning kunnen gebruiken. De samenwerking met SKC richt zich nu op Utrecht en Amsterdam, maar wellicht melden zich ook andere steden of regio’s. We zien en horen dat op verschillende plekken in het land scholen kiezen voor een thematische invulling van hun onderwijs en soms zelfs hun methodes voor taal en wereldoriëntatie loslaten. Het UGO-programma biedt dan een heel mooi alternatief voor de bovenbouw.

Hoe zorgt UGO ervoor dat de training van SKC-werknemers en mentoren effectief is en blijft, en welke rol speelt feedback hierbij?
De UGO-projectleider en -adviseur verzorgen op een aantal momenten trainingen voor SKC-werknemers en -mentoren. Dat zijn trainingen om hen wegwijs te maken in het UGO-programma maar ook om hen kennis te laten maken met de didactiek die wij voorstaan bij UGO. Daar met enige regelmaat deze trainingen te verzorgen en twee keer per jaar lesbezoeken af te leggen waarbij we ook de lessen nabespreken en de mentoren van feedback voorzien, kunnen we samen een goede basis neerzetten voor ‘Lees je wijs!’

Interview met Maarten Jongh, ondersteuner op de Maaspleinschool in Utrecht

Hoe heeft ‘Lees je Wijs’ tot nu toe het leesonderwijs op jullie school verbeterd?
We merken dat de kinderen veel plezier hebben in de lessen van Lees je Wijs. De attitude van de kinderen lijkt dus wel te veranderen. Qua resultaten zien we nog geen veranderingen.

Zijn er specifieke uitdagingen die jullie hebben ervaren bij het implementeren van het programma en hoe zijn jullie hiermee omgegaan?
Het implementeren ging eigenlijk heel soepel. We hadden alleen in het begin problemen met devices. Wij doen het programma met twee scholen samen op onze school. De kinderen van de andere school mochten niet over straat met hun eigen devices. Uiteindelijk hebben we dat opgelost door de kinderen van de andere school onze ipads te laten gebruiken.

Kun je voorbeelden delen van positieve reacties van zowel leerlingen als ouders op het programma?
Alle kinderen zijn enthousiast over de lessen. Toen ik laatst aan de kinderen vroeg wat ze van de lessen vonden zeiden ze bijna allemaal in koor: Leuk! Dat maak ik eigenlijk nooit mee bij deze kinderen op school, dus dat is een heel groot compliment voor jullie.

Op welke manier worden de leerkrachten betrokken bij de verdere ontwikkeling en aanpassingen van ‘Lees je Wijs’ op jullie school?
Ik heb wekelijks kort contact met de coördinator en we hebben onlangs ook een evaluatie gehad met alle betrokkenen. Daarnaast krijg ik wekelijks een verslag over de les van die week. Er is ook afgesproken dat ik een themaplanning krijg, zodat wij onze eigen lessen kunnen afstemmen op de lessen van Lees je Wijs.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste voordelen van het programma voor de algehele ontwikkeling van de leerlingen?
De belangrijkste voordelen zijn volgens mij dat de kinderen hun woordenschat en kennis over de wereld uitbreiden. Dit helpt ze enorm bij het begrijpend lezen van nieuwe teksten. Daarnaast merk ik dat de kinderen er plezier uit halen wat ervoor zorgt dat ze lezen in het algemeen en begrijpend lezen in het bijzonder ook leuker vinden.

Sluit je aan
‘Lees je Wijs’ biedt een inspirerende en effectieve aanpak om taalvaardigheden te verbeteren en gelijke onderwijskansen te bevorderen. Door de samenwerking tussen UGO en SKC worden leerlingen gestimuleerd om met plezier te lezen en hun taalvaardigheden te ontwikkelen. Ben je klaar om je leerlingen een vliegende start te geven in hun leesavontuur? Sluit je dan aan bij ‘Lees je Wijs’ en ontdek de kracht van taal.

 

Leonie