leert verbindt en inspireert

Over Ons

Visie

De SKC is een multiculturele stichting die gelooft in de potentie van jongeren. Veel jongeren groeien op in een omgeving met een sociaaleconomische achterstand. Hierdoor krijgen zij vaak minder kansen dan gemiddeld om zich optimaal te ontwikkelen. Behalve dat het oneerlijk is, gaat er ook een enorme kapitaalbron verloren als zij vergeten worden. Zij hebben het namelijk in zich om zeer succesvol te zijn in de samenleving.

Deze overtuiging brengt de SKC over op deze jongeren door ze in contact te brengen met jonge positieve rolmodellen met verschillende achtergronden die hun succesverhalen met ze delen. Dit heeft een enorm positieve invloed op het zelfvertrouwen van de jongeren en hun visie op hun eigen toekomst.

Met de hulp van deze positieve rolmodellen wordt ook de kennis van de jongeren verrijkt waardoor zij in staat zijn een positieve invloed uit te oefenen op de sociale cohesie in hun leefomgeving. Zo kunnen de jongeren zich manifesteren tot succesvolle burgers die zich goed voelen in de huidige samenleving. Een samenleving waarin ze actief durven en willen participeren.

Missie

Een samenleving waarin jongeren actief participeren, zich goed voelen en waarin zijkansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen tot succesvolle burgers.

Doelstelling

Het doel van de SKC is het stimuleren van een actieve deelname aan de samenleving door middel van het activeren van kennis en het bevorderen van de sociale cohesie.

De SKC zet verschillende projecten in die bijdragen aan deze doelstelling. Deze projecten versterken de cognitieve, sociaal- emotionele en culturele ontwikkeling van jongeren. Om bovenstaande doelstelling te bereiken heeft de SKC de volgende subdoelen geformuleerd:

  • Vergroten van het zelfvertrouwen en het geloof in eigen mogelijkheden
  • Taal en rekenachterstanden wegwerken
  • Stimuleren van actief burgerschap en het bevorderen van de algemene ontwikkeling
  • Carrièremogelijkheden van jongeren vergroten
  • Bevorderen van de betrokkenheid op wijkniveau

Pedagogische Visie

De SKC streeft ernaar om kinderen alle mogelijke ondersteuning te bieden om zich te manifesteren tot succesvolle burgers. Om dit te verwezenlijken is de stichting zich bewust van haar taak tijdens het opvoedproces en dat begint al heel vroeg. De kinderen worden in eerste instantie thuis opgevoed, maar ook de school en de buurt spelen een grote rol tijdens dit proces. De SKC heeft als taak kinderen te ondersteunen in de groei naar volwassenheid. De pedagogische uitgangspunten van de SKC geven weer wat kinderen nodig hebben om te groeien tot succesvolle burgers.

Klik op onderstaande afbeelding voor het volledige document van pedagogische visie en ons beleidsplan.