Interview met Ismail Aghzanay: Een diepgaande blik op het onderwijs

Tot en met 10 mei konden leraren, schoolleiders, onderwijspersoneel, maar ook leerlingen en ouders de nieuwe leraar van het jaar aanmelden voor de jaarlijkse verkiezing ‘leraar van het jaar’. De 4 winnaars worden 3 oktober 2024 bekendgemaakt.

We zijn verheugd om een uitgebreid en openhartig interview met Ismail Aghzanay te delen, een leraar van het jaar 2021 en auteur van het boek Het Geheim van de Leraar. In dit interview door Reda Belkadi op Nieuwe Ankers bespreekt Ismail hoe hij zijn beroep beleeft en hoe leerkrachten kunnen bijdragen aan beter onderwijs.

Ismail deelt zijn ervaringen en inzichten over hoe excellente leerkrachten soms als bedreiging worden gezien binnen hun eigen beroepsgroep. Hij pleit voor een cultuur waarin excellentie wordt gevierd en gedeeld, in plaats van ontmoedigd. Dit roept de vraag op: hoe kunnen we zo’n cultuur creëren en wat is er nodig om dit te realiseren?

Volgens Ismail zijn er aanzienlijke tekortkomingen in de huidige lerarenopleidingen. Hij benadrukt de noodzaak van verbeteringen om leraren beter voor te bereiden op de uitdagingen van het klaslokaal. Wat zijn deze tekortkomingen en welke stappen kunnen we nemen om de opleidingen te verbeteren?

Een ander belangrijk thema dat Ismail aanstipt, is het hebben van hogere verwachtingen van leerlingen. Hij gelooft dat dit essentieel is voor het benutten van hun volledige potentieel. Maar hoe kunnen leraren dit praktisch aanpakken zonder de leerlingen te overbelasten? Zijn er specifieke methoden of benaderingen die succesvol zijn gebleken?

Ismail bespreekt ook de rol van de overheid in het ondersteunen van leraren en het verbeteren van het onderwijs. Wat verwacht hij van beleidsveranderingen en hoe kunnen deze bijdragen aan een betere toekomst voor het onderwijs?

Tot slot deelt Ismail persoonlijke ervaringen die hem hebben gevormd in zijn carrière als leraar. Deze verhalen laten zien hoe leerkrachten die net die extra meter maken, een enorm verschil kunnen maken in het leven van hun leerlingen.

We nodigen je uit om het volledige interview te bekijken en je te laten inspireren door de inzichten en ervaringen van Ismail Aghzanay. Klik hier om het interview te bekijken.

 

 

Leonie