leert, verbindt en inspireert

Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) gelooft in de potentie van jongeren. Ondanks dat relatief veel jongeren in de grote stad opgroeien in een kansarme omgeving is SKC er van overtuigd dat deze jongeren het in zich hebben om succesvol te zijn. Met de juiste ondersteuning hoeft niemand aan de zijlijn te blijven staan.

SKC bestaat officieel sinds 2005 maar heeft haar roots in het nog steeds succesvolle Mentorproject uit 1998. De intensieve begeleiding van kinderen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs door jonge studenten is succesvol gebleken. Ruim 25.000 jongeren hebben de afgelopen 20 jaar actief deelgenomen aan diverse projecten van SKC.

De sociaal emotionele, cognitieve en culturele  ontwikkeling van jongeren vormt de basis van SKC. Alle projecten van SKC zijn gebaseerd op deze 3 pijlers die noodzakelijk zijn voor jongeren om zich te ontwikkelen tot succesvolle burgers in de samenleving.

Binnen het Mentorproject is er bijvoorbeeld veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling terwijl binnen de Huiswerkbegeleiding de leerlingen op het cognitieve vlak worden ondersteund. Maar binnen alle projecten is sociaal emotionele, cognitieve en culturele ontwikkeling in meer of mindere mate aan de orde.

3309

Stagiaires gingen jou voor

620

Vrijwilligers zijn betrokken geweest bij SKC

54

Scholen werken nu mee met SKC

25000

Leerlingen zijn in 20 jaar op weg geholpen