Weekendstudentproject

Het Weekendstudentproject is gericht op het versterken van taalvaardigheden en het stimuleren van actief burgerschap onder jongeren. Hiermee wordt het referentiekader van de jongeren verbreed wat uiteindelijk bijdraagt tot sociale cohesie en verbinding met de samenleving.
Enthousiaste HBO- en universitaire studenten behandelen allerlei thema's met de leerlingen zoals kunst en cultuur, godsdienst, vaderlandse geschiedenis en maatschappij. Het project heeft een sterk taalkarakter dat gecombineerd wordt met leerzame excursies waarin de opgedane kennis in de context ervaren wordt.


Het Weekendstudentproject is een vier uur durend wekelijks programma op zondag dat aangeboden wordt aan de hand van een speciaal ontwikkelde methode. Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen zich via de eigen leerkracht aanmelden voor het project. Zij worden verdeeld in groepjes van vijf en vervolgens gekoppeld aan een vaste begeleider die hen wekelijks op de eigen school begeleidt.


Voor meer informatie en eventuele deelname van uw school aan het project, kunt u contact opnemen met Lorenzo van Dijk (020-6750880) of een e-mail sturen naar info@skcnet.nl.
‹ Terug naar projectenoverzicht