TAAL VOOR THUIS

voor ouders met kinderen in de groepen 3 tot en met 8

 

Verbetering van taalvaardigheden, sociale activatie van ouders
Taal voor thuis is een project dat sinds 2018 loopt. Kinderen uit taalarme gezinnen lopen een risico laaggeletterd te worden. Het is daarom belangrijk dat ouders goed kunnen lezen en schrijven, zodat zij hun taalvaardigheden kunnen doorgeven aan hun kinderen. De cursus Taal voor thuis helpt ouders bij het verbeteren van hun eigen (taal)vaardigheden en stimuleert hen om op zoek te gaan naar informatie over de taalontwikkeling van hun kind. Naast het stimuleren van de taalontwikkeling heeft Taal voor thuis ook als doel de ouders sociaal te activeren. Zo worden ouders bijvoorbeeld geholpen met het zoeken naar vrijwilligerswerk of een passende cursus.

Taal voor thuis bestaat uit 12 tot 15 bijeenkomsten en wordt gegeven op school door taalvrijwilligers. Tijdens de cursus leren ca. 15 ouders de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren, bijvoorbeeld door te oefenen met taalspelletjes en door vragen te stellen. Taal voor thuis is geschikt voor ouders met kinderen in de groepen 3 tot en met 8. Zowel ouders met een Nederlandstalige als ouders met een anderstalige achtergrond kunnen hieraan deelnemen. Ouders moeten zich wel mondeling kunnen redden in de Nederlandse taal.

Taal voor thuis is ontwikkeld door Stichting Lezen & Schrijven

Meer weten?

Bel of mail met Maryam Fathallah, 020 – 675 08 80 en/of maryam@skcnet.nl

< Terug naar projecten

 

Hafsa Mohammadi

Leerzaam en veel informatie

Hafsa Mohammadi is 11 jaar en zit in groep 7 van de Flevoparkschool in Amsterdam Oost. Hafsa was in 2017 ‘debatheld’. Uit heel veel leerlingen was zij gekozen om in het openbaar te debatteren met medescholieren over diverse onderwerpen. Uiteindelijk heeft Hafsa de finale net niet gehaald. Maar praten dat kan zij als de beste. Hafsa is iedere dinsdagmiddag aanwezig bij het mentorproject en zij heeft een duidelijk doel voor ogen. Zij wil hogerop in het leven en droomt van een carrière als schooljuf, architect of ICTer. “Je krijgt veel informatie en het is leerzaam”, zegt zij ‘’Maar ik hou ook veel van school’’, voegt zij eraan toe.

Al circa 30 ouders van onder andere De Multatuli en de Kaap doen mee aan Taal voor Thuis