Taal is leuk!

In samenwerking met De Talentenschool biedt de SKC de leesgroep 'Taal is leuk!' aan. Deze leesgroep is bedoeld voor leerlingen die versterking op het gebied van taal- en leesvaardigheden goed kunnen gebruiken.


Door samen taaluitstapjes te maken, voor te lezen, rollenspellen te spelen en gespreksactiviteiten te voeren raken de leerlingen enthousiast voor taal en lezen. Zo krijgen de leerlingen de mogelijkheid om vaardige taalgebruikers te worden en onbezorgd te genieten van taal.


Aan de hand van de speciaal ontwikkelde buitenschoolse taal- en leesmethode besteden de leerlingen aandacht aan woordenschat, taal, lezen en schrijven. De methode bestaat uit 15 lessen met elk een eigen thema. Een leesgroep bestaat uit maximaal 16 leerlingen uit groep 3, 4 en 5, en wordt begeleid door drie tot vier professionals.


Voor meer informatie en eventuele deelname van uw school aan het project, kunt u contact opnemen met Reda Belkadi (020-6750880) of een e-mail sturen naar info@skcnet.nl.‹ Terug naar projectenoverzicht