Mentorproject

Het Mentorproject is gericht op het vergroten van de kansen op een succesvolle schoolloopbaan. Hierin is een goede overstap van het primair- naar het voorgezet onderwijs erg belangrijk. Tijdens het Mentorproject werken leerlingen uit groep 7 en 8 aan hun leer- en sociale vaardigheden om deze overstap zo soepel en daarmee succesvol mogelijk te laten verlopen. Hierbij krijgen zij ook de mogelijkheid om in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs begeleid te worden.


Onder begeleiding van enthousiaste HBO- en universitaire studenten, welke als mentor en rolmodel fungeren, doen de leerlingen leervaardigheden en sociale vaardigheden op. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan zaken zoals een goede schoolhouding, discipline, zelfreflectie en zelfstandigheid.


Het Mentorproject wordt als een naschools programma op een vaste doordeweekse middag aangeboden aan de hand van een speciaal ontwikkelde methodiek. De selectie van de leerlingen vindt op school plaats. Zij worden verdeeld in groepjes van vijf en vervolgens gekoppeld aan een vaste mentor die hen wekelijks begeleidt.


Voor meer informatie en eventuele deelname van uw school aan het project, kunt u contact opnemen met Reda Belkadi (020-6750880) of een e-mail sturen naar info@skcnet.nl.
‹ Terug naar projectenoverzicht