Onze partners

De SKC is een non-profit organisatie die met vele partners samenwerkt zowel in Amsterdam als daarbuiten. De partners zijn te verdelen in financiers die voornamelijk bestaan uit overheden, fondsen en enkele bedrijven. Daarnaast werkt de SKC samen met tal van kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven om de projecten van de SKC inhoudelijk vorm te geven of door te ontwikkelen. Voorts heeft de SKC samenwerkingsverbanden met vele scholen uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO waar de SKC projecten worden aangeboden. Tot slot onderhoudt de SKC nauw contact met educatieve instellingen zoals musea, bibliotheken en culturele comités die lesprogramma's verzorgen welke gekoppeld zijn aan de projecten van de SKC.


Heeft u ook interesse om partner te worden van de SKC, neem dan contact op met Reda Belkadi. Stuur een mail naar reda@skcnet.nl of bel naar 020-6750880.