Bestuur

Het bestuur van de SKC bestaat uit maatschappelijk geëngageerde personen met verschillende etnische achtergronden, die verschillende voor de SKC relevante beroepen uitoefenen. Zij stelt het beleid van de stichting het beleid van de stichting vast en draagt de eindverantwoordelijkheid van de organisatie. De bestuursleden bekleden hun functie op basis van vrijwilligheid. Zij ontvangen jaarlijks een onkostenvergoeding van €200,-. Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende personen:

  • dhr. A. El-Marzguioui (Voorzitter/Penningmeester)
  • mw. A. Jongejan (Secretaris)
  • mw. E. Oetelmans
  • mw. J. Blom-Wijnstra
  • mw. A. Ramsodit


Namens het bestuur de de directeur verantwoordelijk voor het managen van alle activiteiten van de SKC. Hij wordt gesalieerd overeenkomstig het CAO- Zorg en Welzijn schaal 12.7. Het overige personeel wordt eveneens gesalarieerd overeenkomstig het CAO- Zorg en Welzijn. De salarisschalen verschillen per personeelslid en zijn afhankelijk van de werkervaring en vooropleiding.