ANBI

De SKC is door de Belastingdienst erkend als een ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dit kan alleen als een instelling zich voor minsten 90% inzet voor het algemeen nut. Dankzij deze ANBI-status is de SKC vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.


Wilt u als particulier een bijdrage leveren? Klik dan op onderstaande button.